Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 1.1.2013. Päivitetty 17.1.2023

Rekisterinpitäjä

Munukka-Munnukka Sukuseura ry

Yhteystiedot:

  • Puheenjohtaja Saila Tuokko, Kuminakatu 13 20780 Kaarina
  • Varapuheenjohtaja Kaija Tuomala, Sorsankatu 21 15610 Lahti
  • Sihteeri Kai Munukka, Luuvakuja 1 21100 Naantali

Henkilötietojen käsittelijä

Päävastuullinen jäsenrekisterinhoitaja Kai Munukka.

Sukuseuralla ei ole sukututkimusrekisteriä.

Käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin ylläpitäminen.

Käsittelyn oikeusperuste

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (6 artikla 1c kohta).

Tahot, joille tietoja luovutetaan

Elossa olevien rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään ainoastaan jäsenmaksun kantamiseksi ja sukuseuran viestintätarkoituksissa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, kotipaikat, yhteystiedot sekä jäsenyyteen liittyvät tiedot.

Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen ja poistetaan mahdollisimman pian jäsenyyden päätyttyä.

Käsittelyn turvatoimet

Rekisterinpitäjä varmistaa riittävän tietoturvan mm. suojaamalla tiedot luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta ja häviämiseltä. Rekisterinpitäjä käyttää luotettavia tietojärjestelmien ja palvelinpalvelujen toimittajia, joilla on asianmukaiset suojaukset. Rekisterinpitäjä pitää tietojärjestelmänsä jatkuvasti ajantasaisina ja tietoturvallisina sekä huolehtii varmuuskopioista. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tieto omien henkilötietojensa käsittelystä.

Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa.

Oikeus pyytää oman henkilötietonsa oikaisemista tai poistamista.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista.

Oikeus vastustaa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään.

Oikeus tehdä käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.