Munnukka-Sukuseura

Sukututkija Leena Vento, Munnukka-Sukuseuran puheenjohtaja Seija Voijola, Munukan Sukuseuran puheenjohtaja Helmi Munukka, sukututkijat Saila Tuokko ja Erkki Hämäläinen yhteistapaamisessa

Pentti Munnukan ja Seija Voijolan (os. Munnukka) aloitteesta pidettiin keväällä 2003 Espoossa Munnukka-Sukuseuran perustamista valmisteleva kokous. Yli 40 osanottajaa kannatti sukuseuran perustamista. Valmistelevaan toimikuntaan valittiin Leena Vento, Antti Munnukka, Airi Munnukka, Ari Munnukka, Anja Ylönen, Seija Voijola ja Pentti Munnukka.

Sukuseuran perustava kokous pidettiin syksyllä 2003 Riihimäellä. Perustamisasiakirjan allekirjoitti 37 osallistujaa ja 142 ilmoittautui heti jäseniksi. Sukuneuvoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Seija Voijola ja jäseniksi Antti Munnukka, Leena Vento, Airi Munnukka, Ari Munnukka, Anja Ylönen, Risto Munnukka, Merja Munnukka-Dahlqvist sekä Riitta Kolsi. Säännöt hyväksyttiin vuonna 2004, jolloin yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin.

Jäsenistön lukumäärä vakiintui toiminnan edetessä ja vuonna 2016 sukuseuraan kuului 75 jäsentä.

Joka toinen vuosi järjestettiin kesätapahtuma, jonka yhteydessä oli sukukokous. Muuta toimintaa olivat keila- ja pilkkikisat. Munukan Sukuseuran kanssa tehtiin yhteistyötä alusta alkaen.

Kotisivut, Facebookin ryhmä ja sähköpostit olivat tiedostuskanavia. Vuonna 2015 alettiin tehdä Munukan Sukuseuran kanssa yhteistä sukulehteä, joka ilmestyi kerran vuodessa.

Myö ja meijä suku -sukukirja ilmestyi elokuussa 2016. Sukukirjaa aloitettiin suunnitella heti sukuseuran perustamisen jälkeen. Kymmenen vuoden aikana toimikunnan kokoonpano luonnollisesti vaihteli. Kirjan toteuttamiseen ja suunnitteluun osallistuivat mm. Leena Vento, Seija Voijola, Airi Munnukka, Risto Munnukka, Asko Munukka, Ensio Huuhtanen, Tapani Huuhtanen, Reino Huuhtanen, Salme Huuhtanen ja Elli Ainsalo. Lisäksi koko suku osallistui kirjan tekemiseen aktiivisesti toimittaen valokuvia ja muistelmia.

Vuonna 2006 puheenjohtajana aloitti Väinö Munnukka, jossa pestissä hän toimi 31.12.2018 asti. Sukuseurat yhdistyivät 1.1.2019.