Sukuseura

Yhdistyksen historiaa

Helmi Munukka kutsui Munukka-sukua koolle Lahteen 15.8.1998. Sattumanvaraisista kutsuista huolimatta viesti oli kulkenut hyvin ja suvun ensitapaamiseen saapui 92 sukuasioista kiinnostunutta henkilöä. Määrä ja innostus oli yllättävää. Sukutoiminnan jatkaminen sai vankan kannatuksen kokousväeltä ja valittiin toimikunta valmistelemaan sukuseuran perustamista:

 • Helmi Munukka, joka toimi työryhmän vetäjänä
 • Katja Kuosa-Kaartti
 • Aila Lindén
 • Kauko Miettinen
 • Asko A. Munukka
 • Asko U. Munukka
 • Raimo K. Munukka
 • Seppo Munukka
 • Reino Saarivuori
 • Saila Tuokko

Sukuseuran viralliset syntysanat lausuttiin 7.8.1999 Lahdessa Tapanilan hiihtomajalla. Tilaisuudessa oli 37 jäsentä todistamassa perustamisasiakirjan allekirjoittamista. Seura rekisteröitiin vuoden 2000 alkupuolella ja tällä hetkellä toiminta on vakiintunutta ja vireää.

Munukan Sukuseuran kotipaikka on Lahden kaupunki.

Sukuseuran tehtävät

 • Selvittää suvun vaiheita ja historiaa
 • Vaalii suvun perinteitä ja karjalaisuutta yleisesti
 • Edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta
 • Järjestää sukujuhlia, -retkiä ja -iltamia
 • Kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta
 • Tekee jäsenlehteä ja muuta julkaisutoimintaa
 • Pitää luetteloa suvun jäsenistä
 • Toimintaa ohjaa n. 4 kertaa vuodessa kokoontuva sukuneuvosto

Seuran säännöt

Sukuseuran sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksytään jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on isän tai äidin puolelta sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Vuonna 2006 sääntöjä muutettiin niin, että sukuseuraan voi liittyä kuka tahansa sukuun kuulumaton, joka on sitoutunut sukuseuran toiminnan edistämiseen.

Sääntöjen mukaan sukuseuran jäsenen alle 18- vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuoriso- ja lapsijäseniksi. Heiltä ei peritä jäsenmaksua eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 1.1.2013

1. Rekisterinpitäjä:

Munukan Sukuseura ry

Yhteystiedot:

 • Puheenjohtaja Saila Tuokko, Kuminakatu 13 20780 Kaarina
 • Varapuheenjohtaja Kaija Tuomala, Sorsankatu 21 15610 Lahti
 • Sihteeri Kai Munukka, Luuvakuja 1 21100 Naantali

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja: Kai Munukka

3. Rekisterin nimi

Munukan Sukuseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä sekä hallituksen erikseen nimeämillä tarkoituksenmu-kaisilla toimihenkilöillä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lain-säädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.