Suku nykyään

Lähde: Väestörekisterikeskuksen nimipalvelu

 

Sukunimitilastoa 19.1.2015

Munukka  

   Lkm

   Miehet

   Naiset

   Suomessa

      Ulkomailla

Nykyisenä nimenä

222

117

105

*

*

Entisenä nimenä

81

7

74

*

*

Kuolleilla

216

72

144

*

*

Yhteensä

519

196

323

 

Sukunimitilastoa 16.9.2013

Munukka

Lkm

Miehet

Naiset

Suomessa

Ulkomailla

Nykyisenä   nimenä

227

120

107

*

*

Entisenä   nimenä

79

6

73

*

*

Kuolleilla

212

70

142

*

*

Yhteensä

518

196

322

Sukunimitilastoa 18.5.2002

MUNUKKA           Lkm  Miehet Naiset Suomi  Ulkomaat
Nykyisenä nimenä  251   126    125    245       6
Entisenä nimenä    82     4    78      79       3
Kuolleilla        154    53    101    150       4
Yhteensä          487   183    304    474      13